Geschiedenis

Geschiedenis

Reddingsbrigade Breda bestaat in haar huidige vorm al weer vijftig jaar. Er is echter al tot drie maal toe een Reddingsbrigade opgericht in Breda. Navraag bij onze oud-voorzitter K.L.van Brink leert ons dat er op 18 september 1916 een bestuur- en oprichters-vergadering was met als eerste secretaris K.F. van Brink, de vader van de oprichter van de huidige Reddingsbrigade.
Hoelang deze vereniging heeft bestaan, is niet bekend, maar tijdens de oorlogsperiode is er voor de tweede keer een Reddingsbrigade in Breda opgericht. Deze is na een korte samenwerking met de K.N.B.R.D. weer opgeheven. Ten slotte werd er in mei 1968 voor de derde keer een Reddingsbrigade in Breda opgericht. De eerste trainingsavond vond plaats op 22 mei 1968 in het buitenbad “Het Ei”. Het ledental was bij aanvang dertig.

Één keer in de veertien dagen was er training in het overdekte Sportfondsenbad. Om de huur van het bad te kunnen betalen werden er door de leden luciferdoosjes verkocht. Zodra de vereniging kon beschikken over voldoende financiële middelen, werd er gekozen voor een vast trainingsuur in het Sportfondsenbad op zondagmiddag van 12:00 uur tot 13:00 uur. Een van de drijvende krachten achter de brigade in die tijd was J. Gloudemans die naast secretaris ook penningmeester, voorzitter technische commissie en trainer was.

In deze periode ging het voorzitterschap van K.L. van Brink over naar H. Lodders. Het ging erg goed met de brigade. Het ledenaantal groeide uit tot 350 en, er moest weer gezocht worden naar mogelijkheden om het aantal trainingsuren uit te breiden. Door sterke groei van Breda werd er in Breda-Noord een nieuw Combi-bad gebouwd en kon er daar ook een trainingsuur gestart worden.

Eind jaren zeventig, begin tachtig werd de bewaking van de Galderse Meren verzorgd door de Reddingsbrigade. Een aantal fanatieke leden was begonnen met een nieuwe cursus, het varend redden, en de vereniging schafte een reddingsvlet met bijbehorende trailer aan. Deze vlet werd geheel opgeknapt naast ons toenmalige clubhuis bij zwembad “Het Ei”. De gemeente, toentertijd eigenaar van de zwembaden, had ons een ruimte beschikbaar gesteld boven de kleedkamers van “Het Ei” die door enkele leden werd verbouwd tot eigen honk. Dit clubhuis is tijden de receptie ter ere van het 15-jarige bestaan van de brigade officieel geopend. In deze tijd werd het bestuur overgedragen aan F. Dufornee.

 Of het nu kwam door de terugloop van belangstelling, of door het groeiende aanbod van zwemverenigingen, er begon zich een terugloop in het ledenaantal af te tekenen. Commissies werden opgeheven, organisaties stilgelegd en enkele trainingsuren werden afgeschaft in verband met het ledentekort. Het ledenaantal bleef echter rond stabiel rond de 175 en na ons vijfentwintig jarig jubileum in 1993 bleek dat de brigade ook kon overleven met deze 175 leden. Er werden nieuwe initiatieven geboren. Er werd een EHAD (Eerste Hulp Aan Drenkelingen) wedstrijd ploeg opgericht met een eigen trainingsuur. Deze ploeg bleek al snel goed te presteren bij regionale en landelijke wedstrijden.

Een Commissie Varend Redden begon weer met opleidingen en de nieuwe ploeg werd tot twee keer toe bij de overstromingen in Limburg ingezet. Naar aanleiding van deze overstromingen werd Breda een reddingseenheid in bruikleen verstrekt door de K.N.B.R.D. in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze eenheid kon, bemand door leden van Reddingsbrigade Breda, worden ingezet om hulp te bieden bij overstromingen en andere rampen.
Er wordt een nieuwe technische commissie opgericht en het clubblad “t Dolfijntje” verscheen weer. Ook kwam er een nieuw eigen bewakingsgebied in de vorm van de Asterdplas in De Haagse Beemden. Niet alles verliep echter zoals men zou willen. Het zwembad “Het Ei” moest wijken voor nieuwbouw en, dit betekende tevens het einde van ons clubhuis. Voor vergaderingen en opleidingen moesten en moeten we uitwijken naar verschillende locaties.

De reddingsbrigade is sinds de laatste jaren wederom actief op de Galderse Meren en maken gebruik van een vaste post op de Asterdplas en Galderse Meren. De bewakingen vinden tegenwoordig plaats in samenwerking met de reddingbrigade uit Rijen. Ook verschillende leden van reddingsbrigades uit de regio bewaken op deze plassen.

Vanaf september 2011 is Reddingsbrigade Breda overgestapt naar de nieuwe opleidingslijn van het zwemmend redden van Reddingsbrigades Nederland. Dit is een competentiegerichte opleiding met verschillende aspecten omtrent het redden van een drenkeling.