Presentaties

Presentaties

Voorlichting wordt door ons geven op verzoek bij verschillende organisaties. Hierbij kan gedacht worden aan scholen, EHBO-verenigingen en bewonersverenigingen. Een voorlichting bestaat uit verschillende onderdelen.

Programma:
– Het voorstellen van de gastspreker en zijn/haar eventuele ondersteuning
– Presentatie over de taken, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van reddingsbrigades met behulp van sheets/powerpoint
– Voorleggen van verschillende cases met betrekking tot waterongevallen
– Pauze met een leestafel, demonstratie materiaal en film van reddingsbrigades Nederland
– Bespreken van de verschillende cases in groepjes onder begeleiding van leden van de reddingsbrigade (workshops)
– Plenaire bespreking van de cases
– Mogelijkheid tot het stellen van vragen
– Eventueel bekijken van een reddingsvlet

Heeft u interesse in een presentatie bij u op school of in uw vereniging? Of wilt u de reddingsbrigade aanwezig op een informatiebijeenkomst? Neem dan contact met ons op.