Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Reddingsbrigade Breda (RBB) is een vereniging die zich inzet voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland. Dit is te leren zodra de leeftijd van 5 jaar is bereikt en het zwemdiploma A&B is behaald. Door de wekelijkse trainingsuren bij te wonen worden de leden van Reddingsbrigade Breda geleerd hoe je een drenkeling moet redden in het water. Er wordt geleerd hoe je om kan gaan met een drenkeling in paniek, hoe je een drenkeling moet vervoeren en welke nazorg hierbij komt kijken. Gezien de hoeveelheid wateren in Breda, is dit geen overbodige luxe.

Weer een ander deel van onze leden oefent het redden van een drenkeling met de vaartuigen die reddingsbrigade Breda heeft aangeschaft. Denk hierbij aan het bieden van hulp bij zwemwedstrijden, het beveiligen van evenementen (denk aan de inkomst van sinterklaas) & alle bezigheden rondom de singels van Breda. Om deze hulp te kunnen bieden wordt er gebruikt gemaakt van 2 reddingsvletten, 1 tinnsilver, 1 snelle boot, 1 rescueboard en verder daarbij horende uitrustingsmateriaal zoals communicatie, overlevingspakken, reddingsmiddelen etc.

Reddingsbrigade Breda maakt deel uit van het overkoepelende orgaan, Reddingsbrigade Nederland (RN). Voorheen heette dit orgaan ‘de Koninklijke Nederlands Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNRBD). In Nederland zijn de meeste reddingsbrigades aangesloten bij deze organisatie, zodat verschillende brigades goed kunnen samenwerken als dit nodig is.