Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Bij het lezen van deze aankondiging rijst natuurlijk de vraag, wat is Reddingsbrigade Breda en wat doet zo’n vereniging in Breda? Welnu: R.B.B. is een vereniging die zich bekwamen in het redden van drenkelingen. Dit is te leren zodra zwemdiploma A & B van het zwem ABC is behaald. Door af te zwemmen voor diploma’s zwemmend redden, kan men op de trainingsuren de fijne kneepjes van het zwemmend redden onder de knie krijgen. Er wordt geleerd hoe men om moet gaan met een drenkeling in paniek, hoe men zo’n drenkeling moet vervoeren en wat de nazorg aan de geredde drenkeling is.¬† Een doel dat in een waterrijk land als Nederland natuurlijk niet zo vreemd is. Een deel van onze leden vindt in deze training een vorm van sport en beoefent het zwemmend redden dan ook in wedstrijdvorm.

Weer een ander deel van onze leden heeft zich gespecialiseerd in het zogenaamde Varend Redden. Deze ploeg bezit de kennis in het bieden van hulp aan mens en dier op en rond het water waarbij gebruik wordt gemaakt van varend materieel. Denk hierbij aan het bieden van hulp bij kanaalzwemwedstrijden (onderkoelde mensen uit het water halen). Het beveiligen van evenementen zoals de binnenkomst van sinterklaas op het Spanjaardsgat in Breda, maar ook het verlenen van hulp bij rampen zoals de overstromingen in Limburg in 1993 en 1995.
Om deze hulp te kunnen bieden wordt er gebruik gemaakt van 2 reddingsvletten, 3 snelle boten en verder daarbij horende uitrustingsstukken zoals communicatie, speciale kleding etc.

Reddingsbrigade Breda maakt deel uit van het overkoepelend orgaan, Reddingsbrigades Nederland (R.N.). Voorheen heette dit overkoepelde orgaan ‘de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (K.N.B.R.D.)’. In Nederland zijn de meeste reddingsbrigades aangesloten bij deze organisatie. Inzet zoals bij de overstromingen in Limburg wordt geco√∂rdineerd door R.N., waarbij R.N. weer gestuurd wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.