Reddingsbrigade Breda krijgt oorkonde en spreekt met de Koning

Reddingsbrigade Breda krijgt oorkonde en spreekt met de Koning

Op zaterdag 16 september vierde Reddingsbrigade Nederland in Wassenaar haar honderdjarig bestaan. Reddingsbrigade Breda was hierbij als bijzondere gast aanwezig, omdat zij, samen met reddingsbrigades uit Den Bosch, Amsterdam, Den Haag en Haarlem, 100 jaar geleden verantwoordelijk was voor de oprichting van het landelijke samenwerkingsverbond. De voorzitters van deze vijf verenigingen ontvingen een speciale oorkonde en hadden een ontmoeting met de Koning, die op deze dag onthulde dat hij zelf vroeger ook een lifeguard was.

Op 16 september 1917 vond de officiële oprichtingsvergadering plaats van de Koninklijke Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen (tegenwoordig bekend als Reddingsbrigade Nederland). De vijf reddingsbrigades uit Breda, Den Bosch, Amsterdam, Den Haag en Haarlem sloegen de handen ineen om meer uniformiteit te bereiken en het aantal verdrinkingsongevallen in het land verder terug te brengen. Inmiddels zijn er 166 verenigingen aangesloten bij de landelijke organisatie, die zowel aan de kust als op het binnenwater bewakingen en opleidingen verzorgen. Ter gelegenheid van het jubileum is het boek De redder in nood uitgegeven, waarin wordt teruggeblikt op 100 jaar reddingsbrigade. Het eerste exemplaar van dit boek werd op 16 september uitgereikt aan Koning Willem-Alexander.

Tijdens de jubileumdag in Wassenaar werden de vijf oorspronkelijke brigades extra in het zonnetje gezet. Voorzitter Myrjam van Dorst ontving namens Reddingsbrigade Breda een speciale oorkonde ter herinnering van het jubileum. Daarnaast spraken de vijf voorzitters met de Koning over het belang van zwemmend redden en hoe bijzonder het was voor die tijd dat strand- en binnenwaterbrigades met elkaar samen gingen werken. Willem-Alexander vertelde over zijn eigen ervaringen als lifeguard. Tijdens zijn opleiding in Engeland werkte hij ’s zomers als vrijwilliger bij de plaatselijke reddingsbrigade. ‘Hij was erg goed op de hoogte van ons werk en was een hele fijne gesprekspartner’, aldus Myrjam van Dorst. Na het gesprek met de Koning volgde nog een gesprek met Minister Blok van Veiligheid en Justitie. Hierin werd vooral gesproken over het belang van zwem- en EHBO-les op de basisschool.

De Reddingsbrigade Breda bestaat overigens pas ongeveer een halve eeuw in haar huidige vorm. De oorspronkelijke vereniging werd voor de oorlog ontbonden en is later tweemaal heropgericht. De huidige Reddingsbrigade Breda stamt uit 1968 en zal volgend jaar haar vijftigjarige jubileum vieren.

Reageren is niet mogelijk.