Evenementen

Evenementen

Als er in de regio van Breda een activiteit plaats vindt waarbij het gevaar bestaat dat er mensen te water zullen raken, of waarbij verdrinking plaats kan vinden, dan kan de assistentie van de reddingsbrigade gevraagd worden. De Reddingsbrigade Breda zal tegen een onkostenvergoeding zorgen dat de risico’s tot een minimum gereduceerd worden.

Reddingsbrigade Breda is het gehele jaar door actief aanwezig op verschillende evenementen. Denk hierbij aan evenementen als de intocht van Sinterklaas, de singelzwemtocht, Breda Drijft en de Lichtensloepenparade. 

Wilt u meer informatie over onze bewakingen, neemt u dan contactop met de Commissie Varend Redden. Hierna kunnen wij bekijken wat we eventueel voor u kunnen betekenen.