NRV

NRV

Bij overstromingen kan Reddingsbrigade Breda worden ingezet voor evacuatie en hulpverlening. Reddingsbrigade Nederlands heeft hiervoor een formele taak ten aanzien van evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen, waarvoor zij met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst heeft gesloten. Hiervoor heeft Reddingsbrigade Nederland over het gehele land 75 continue parate en 15 reserve reddingseenheden gestationeerd, speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden, de Nationale Rampenvloot.

Zo’n reddingseenheid bestaat uit een vaartuig met alle benodigde materialen. Per eenheid is er een opgeleide bemanning van vier mensen beschikbaar (+2 ploegen voor aflossing). Onze bemanning is opgeleid en geoefend en beschikt over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Onze¬†bemanning van dit vaartuig staat 365 dagen per jaar voor een eventuele inzet binnen 1 uur klaar.

Voor meer informatie kijkt u hier.